.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nic. tyle mam do napisania. gratulacje, dziewczynko. myślnikami na biurku wypisane co chciałam tu umieścic. wszystko poszło się walic. nie umiem się na nic zdecydowac. i czemu, skoro lew?! zamykanie się na świat udaje się. tylko to.
marnie, marnie.